Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

enfermosmentales
22:06
9303 e8bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaallay allay
enfermosmentales
22:05
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni. Zawsze można do nich zadzwonić. Zawsze są w domu. Pieprzone zawsze. 
— Stephen King
22:01
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie
— NN (via 99082308)
Reposted fromdivi divi viaeequine eequine

November 05 2017

enfermosmentales
19:18
0210 8138 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaallay allay
enfermosmentales
19:09
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
enfermosmentales
19:07
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
19:06
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
enfermosmentales
19:06
Ta siła - mówił Przeszczep wolniutko - musi najpierw w człowieku być. Dopiero wtedy, jak już jest, mogą się włączyć okoliczności sprzyjające. I wtedy ta siła w człowieku rośnie. A okoliczności robią się coraz bardziej sprzyjające. I tak dalej. U mnie to wszystko jest zwrócone w odwrotnym kierunku - w stronę bezsensu i bezsiły. Wszystkie trybiki kręcą się w niedobrą stronę. Nagle przychodzisz ty - i one się zatrzymują. Nie wiem tylko, co dalej.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
enfermosmentales
19:06
4507 817f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaallay allay
19:05
4587 c83a 500
Reposted fromdivi divi viaallay allay
19:05
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaallay allay
enfermosmentales
19:05
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaallay allay
enfermosmentales
19:03
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

November 02 2017

enfermosmentales
21:56
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viaharridan harridan
enfermosmentales
21:55
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaallay allay
enfermosmentales
21:55
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaallay allay
21:54
2634 f6d3 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaallay allay
enfermosmentales
21:54
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaallay allay
21:53
8209 45ca
Reposted fromkefka kefka viaeequine eequine

October 29 2017

enfermosmentales
19:37
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaeequine eequine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl