Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

enfermosmentales
20:03
Samui island sunrise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:03
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:02
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
20:02
20:02
20:01
20:01
20:01
enfermosmentales
19:59
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
enfermosmentales
19:58
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:58
enfermosmentales
19:57
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
enfermosmentales
19:55

last light

by Denny Bitte

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:55
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viabeliveinme beliveinme
19:55
Tak jak każdy człowiek gubię się w labiryncie życia średnio raz na dobę
— Gedz “Labirynt” (via apodyktyczne)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:54
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:54
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
enfermosmentales
19:54
enfermosmentales
19:45
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
19:42
4154 ad57 500
Reposted fromicanread icanread viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl