Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

enfermosmentales
11:45
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski

May 16 2017

enfermosmentales
13:56
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
enfermosmentales
11:20
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatereseek tereseek
enfermosmentales
11:20
0687 33f3
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola

May 15 2017

enfermosmentales
21:07
18:31
18:31
6642 aebb 500
Reposted fromgraysen graysen viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:31
8098 2e63
enfermosmentales
18:03
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:02
2897 ded3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:02
Reposted fromshakeme shakeme viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:02
Kiedy masz wątpliwości, wybierz najprostsze rozwiązanie.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:02
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
18:02
enfermosmentales
17:58
6112 5a14
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
17:58
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
17:57
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaejze ejze
enfermosmentales
17:57
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaejze ejze
enfermosmentales
17:55
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaejze ejze
enfermosmentales
17:55
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl