Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

21:02
4558 b375 500

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianayantara nayantara
21:01
21:01
enfermosmentales
15:37

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
15:37
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
15:36
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
15:35
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viaszarakoszula szarakoszula
15:35
0144 6979 500

john-noe:

By John Noe

15:34
15:33
5582 d714 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Reposted fromhawke hawke viainsanedreamer insanedreamer

August 31 2017

enfermosmentales
20:10
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:10
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
20:09
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— Jakub Żulczyk “Ślepnąc od świateł”

20:09
-Często jest pan smutny?
-Smutny? Co panienka uważa za “smutność”?
-No, to że panu kołacze coś cały czas w sercu i boli pod mostkiem albo w brzuchu, i w duszy zbiera się na deszcz, i chce się panu płakać całym sobą albo się upić, aby nie płakać?
— J. L. Wiśniewski “Grand”
(via polskie-zdania)
20:09
Życie emocjonalne doprowadza do trudnych sytuacji życiowych, dlatego ludzie wolą wegetować. Intensywne przeżycie emocjonalne może być pobudzone przez najdrobniejszą rzecz - widok słońca na ulicy, latarń zapalonych przed zmierzchem, cokolwiek. Wtenczas stosunek do świata staje się jakiś erotyczny i człowiek jest szczęśliwy.

Maria Dąbrowska “Dzienniki 1914-1945″

(via polskie-zdania)
20:06
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:05
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:03
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:03
Samui island sunrise
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:03
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl