Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

enfermosmentales
20:45
0806 9352
enfermosmentales
20:44
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
enfermosmentales
20:44
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
enfermosmentales
20:41
Są trzy słowa, których się boję: zawsze, nigdy, na pewno.
Reposted fromflorentte florentte viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
20:39
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
enfermosmentales
20:39
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
enfermosmentales
20:39

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaanorexianervosa anorexianervosa
enfermosmentales
17:02
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
enfermosmentales
17:01
0309 356a 500
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viagdziejestola gdziejestola

April 21 2017

enfermosmentales
23:16
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viaszarakoszula szarakoszula

April 17 2017

enfermosmentales
12:38
5231 aeca
enfermosmentales
12:06
0158 3fd8
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
12:06
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
12:05

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
12:04
enfermosmentales
12:03
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola

April 16 2017

enfermosmentales
20:11
enfermosmentales
20:11
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaanorexianervosa anorexianervosa
enfermosmentales
20:08
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
enfermosmentales
20:06
1740 b054 500
Reposted fromsarazation sarazation viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl