Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

enfermosmentales
22:03
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaallay allay
enfermosmentales
21:45
Reposted fromgarstki garstki viaiindependentt iindependentt
enfermosmentales
21:45
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
enfermosmentales
21:44
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 12 2017

enfermosmentales
22:14
6672 2b13 500
enfermosmentales
22:13
Niektóre myśli są jak te komary latające nad naszą głową przed snem. Próbujesz je odganiać, ale na próżno.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:12
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
enfermosmentales
22:12
Rodząc się, Ty zapisujesz każdą kartkę swojego życia. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie ma gumki i nic nie można sobie wymazać.
— Anita Scharmach - “Zaraz wracam”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
enfermosmentales
22:11
enfermosmentales
22:11
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:11
9125 e85a
enfermosmentales
22:10
6370 5029
enfermosmentales
22:08
3083 93d9
Reposted fromnoone97 noone97 viacytaty cytaty
22:07
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaallay allay
enfermosmentales
22:06
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaallay allay
enfermosmentales
22:05
3424 275d 500
Reposted from0 0 viaallay allay
enfermosmentales
22:05
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaallay allay
22:04
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viaallay allay
enfermosmentales
22:03
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
enfermosmentales
22:03
1026 8b0d 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl