Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

enfermosmentales
20:40
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
enfermosmentales
20:31
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
20:31
2777 1f14
enfermosmentales
20:30
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
enfermosmentales
20:01
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:01
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Większość ludzi ukrywa się za maskami w obawie przed zranieniem.
— Carina Bartsch
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.

May 25 2017

enfermosmentales
22:22

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
enfermosmentales
22:20
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:18
5129 1a57
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:13
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:13
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
22:12
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacytaty cytaty
enfermosmentales
22:12
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk

May 21 2017

enfermosmentales
22:13
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
enfermosmentales
22:12
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viagdziejestola gdziejestola
22:10
enfermosmentales
22:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl